DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA +48 56 655 99 77

Program Czyste Powietrze

Dofinansowanie na co i dla kogo?

Program Czyste Powietrze to inicjatywa mająca doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia szkodliwych pyłów do atmosfery. W jej ramach możliwe jest między innymi zakup i montaż nowej pompy ciepła, kotła gazowego czy olejowego, materiałów budowlanych służących do docieplania fundamentów czy przegród, ale także zakup zupełnie nowej, energooszczędnej stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz bramy garażowej. Dzięki eko oknom, drzwiom i bramom możesz zatrzymać wewnątrz budynku więcej wytworzonego ciepła – a co za tym idzie, zmniejszyć zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną do ocieplania domu.

Wniosek na dofinansowanie termomodernizacji domu jednorodzinnego może otrzymać każdy, ale z założenia program Czyste Powietrze skierowany jest do osób, które do tej pory nie mogły sobie pozwolić na kosztowne inwestycje. Dlatego też pomoc mogą otrzymać gospodarstwa domowe, w których roczny dochód nie przekroczył 100 tys. zł (za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku).

 

Termomodernizacja - dofinansowanie, pożyczka i ulga podatkowa

Pod terminem „dofinansowanie na termomodernizację” kryją się trzy różne sposoby oszczędzenia. Program Czyste Powietrze oferuje bowiem zarówno bezpośrednie dofinansowanie na zakup urządzeń, materiałów oraz usługi demontażu i montażu, dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego  i ulgę podatkową. Dodajmy, że dofinansowanie pokryje maksymalnie 30 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna wprowadzona Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246) pozwala na odliczenie od dochodu nawet 53 tys. zł przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dotację i jednocześnie skorzystać z wprowadzonej ulgi termomodernizacyjnej. Wnioski o wsparcie należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwym ze względu na lokalizację inwestycji, a po nowelizacji również przez portal online.

 

Dofinansowanie do ocieplenia - szczegółowe wymagania dot. stolarki okiennej

Aby otrzymać dofinansowanie do ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, należy spełnić kilka wymagań. Po pierwsze, warto uściślić co dokładnie podlega dofinansowaniu i na co możemy otrzymać pieniądze. Według oficjalnego dokumentu jest to: „stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z wykonaniem usługi demontażu starej stolarki i usługą montażu nowej stolarki”.

Jednakże dofinansowanie na termomodernizację wymaga od nas wyboru odpowiedniej stolarki okiennej, drzwi i bram – takich, które posiadają wystarczająco niski współczynnik przenikania ciepła Uc. Program Czyste Powietrze wymaga od osób starających się o dofinansowanie wyboru takich okien, drzwi i bram, które spełniają wymagania rozporządzenia dot. odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła Uc dla modernizowanych elementów. Według rozporządzenia obowiązującego od 31.12.2020 roku, które stosuje się przy programie Czyste Powietrze, maksymalny współczynnika przenikania ciepła Uc wynosi:

  • okna/drzwi balkonowe - 0,90 [W/(m2·K)];
  • okna połaciowe - 1,10 [W/(m2·K)];
  • drzwi zewnętrzne - 1,30 [W/(m2·K)];
  • drzwi/bramy w garażach ogrzewanych - 1,30 [W/(m2·K)].

Dodatkowo, udział w programie Czyste Powietrze wymaga od nas montażu okien, drzwi i bram zgodnie z zasadami „ciepłego montażu”, w ramach którego należy między innymi osadzać okna i drzwi w warstwie ocieplenia czy uszczelniać je z wykorzystaniem taśmy, folii paroszczelnej od strony wnętrza domu i paroprzepuszczalnej po stronie zewnętrznej.

Jeśli jesteś zainteresowany wymianą stolarki okiennej, drzwi bądź bramy garażowej w ramach programu Czyste Powietrze i otrzymaniem dofinansowania, nisko oprocentowanej pożyczki czy też ulgi podatkowej, porozmawiaj z naszymi doradcami klienta. Nasi pracownicy z chęcią odpowiedzą na Twoje pytania dotyczące specyfikacji okien, drzwi oraz bram i poinstruują Cię na temat tego, gdzie taki wniosek możesz złożyć.

Crystal Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 30
87-100 Toruń

NIP: 879-24-25-936
Regon: 871724812

tel.: +48 56 655 99 77 - Biuro Główne (Toruń)
tel.: +48 56 652 98 32 - Wyprzedaż (Przeczno)
fax: +48 56 623 81 21

email: splendoor@splendoor.com

RODO