DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA +48 56 655 99 77

Projekty unijne

Projekt "Promocja marki SPLENDOOR na rynkach międzynarodowych"

 

 


 

Projekt „Opracowanie technologii nowej generacji drzwi o podwyższonej izolacyjności z zastosowaniem materiałów wielofazowych”

POIR.01.01.01-00-0800/19 - opis projektu


Tytuł projektu: „Opracowanie technologii nowej generacji drzwi o podwyższonej izolacyjności z zastosowaniem materiałów wielofazowych”

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0800/19-00
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.05.2020 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 30.04.2023 r.
Budżet projektu: 11 432 223,99 zł (całkowity koszt realizacji projektu)
Dofinansowanie: 7 889 454,68 zł

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie, wykonanie i badania drzwi zewnętrznych z materiałów kompozytowych, który zostanie osiągnięty poprzez wykonanie prac badawczych o charakterze badań przemysłowych i rozwojowych.
Innowacyjny charakter celu badawczego projektu polega na polepszeniu funkcjonalności drzwi zewnętrznych przy jednoczesnym stworzeniu konstrukcji i technologii zapewniających osiągnięcie efektu ekonomicznego, źródłem którego będzie zwiększenie izolacyjności termicznej drzwi ze współczynnikiem przenikania ciepła U o wartości nie większej niż 1,3 W/(m2·K).
W zakresie rozwiązań materiałowych, główne elementy konstrukcyjne drzwi takie jak profile nośne skrzydeł drzwi i ościeżnice zostaną wykonane z kompozytu o osnowie polimerowej wzmocnionej włóknami naturalnymi bądź szklanymi. Dodatkowo planuje się wykorzystanie odpadu pochodzącego z recyklingu w obiegu zamkniętym.
W produkcji drzwi opracowane kompozyty zastąpią inne konwencjonalne materiały takie jak drewno (w ramiakach) i stal (w ościeżnicach). Zaprojektowana geometria i dobrany materiał profili będzie dostosowany do parametrów technicznych urządzenia wytłaczającego.
W ramach projektu zostaną opracowane i wykonane prototypy drzwi spełniające wymagania prawne, warunki techniczne i normy dla budynków mieszkalnych z uwzględnieniem drzwi zewnętrznych.
Część zaplanowanych prac w projekcie zlecono podwykonawcy tj. Politechnice Warszawskiej, Wydziałowi Inżynierii Materiałowej, która to odpowiedzialna jest m.in. za dobór składu kompozytów na składowe elementy drzwi, wykonanie badań laboratoryjnych dobranych materiałów oraz obliczenia numeryczne związane z izolacyjnością termiczną.

Crystal Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 30
87-100 Toruń

NIP: 879-24-25-936
Regon: 871724812

tel.: +48 56 655 99 77 - Biuro Główne (Toruń)
tel.: +48 56 652 98 32 - Wyprzedaż (Przeczno)
fax: +48 56 623 81 21

email: splendoor@splendoor.com

RODO